top of page

Het BKR (Bureau Krediet Registratie) en de invloed op een hypotheek

Inleiding

Bij het aanvragen van een hypotheek komt veel kijken. Een van de belangrijkste factoren die invloed kunnen hebben op het wel of niet verkrijgen van een hypotheek, is de kredietwaardigheid van de aanvrager. In Nederland wordt deze kredietwaardigheid onder andere beoordeeld op basis van de informatie die geregistreerd staat bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit artikel gaat dieper in op wat het BKR precies is, welke rol het speelt bij het aanvragen van een hypotheek en hoe een BKR-registratie zowel positieve als negatieve gevolgen kan hebben voor je hypotheekaanvraag.

Wat is het BKR?

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is een organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor het registreren van alle kredietovereenkomsten en betalingsachterstanden. Het doel van het BKR is om zowel consumenten als kredietverstrekkers te beschermen tegen overmatige schulden. Wanneer je een lening afsluit of een kredietovereenkomst aangaat, wordt dit geregistreerd bij het BKR. Dit geldt voor verschillende soorten kredieten, zoals persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, creditcardschulden, maar ook voor private leasecontracten en postorderkredieten.

Doelstellingen van het BKR

Het BKR heeft twee hoofddoelstellingen:

1. Voorkomen van overkreditering: Door kredietverstrekkers inzicht te geven in de bestaande schulden en het betalingsgedrag van een consument, kunnen zij beter inschatten of iemand nog een extra lening kan dragen zonder financiële problemen te krijgen.

2. Voorkomen van betalingsproblemen: Door vroegtijdig inzicht te bieden in mogelijke betalingsachterstanden, kunnen kredietverstrekkers tijdig ingrijpen om verdere financiële problemen te voorkomen.

Soorten registraties

Bij het BKR worden verschillende soorten gegevens geregistreerd:

- Positieve registraties: Dit zijn alle lopende kredietovereenkomsten en leningen die je hebt. Bijvoorbeeld, als je een persoonlijke lening hebt van €5.000, dan wordt dit bij het BKR geregistreerd.

- Negatieve registraties: Deze registraties worden gemaakt wanneer er sprake is van betalingsachterstanden. Bijvoorbeeld, als je een betalingsachterstand hebt van meer dan 90 dagen, wordt dit negatief geregistreerd bij het BKR.

Invloed van het BKR op een hypotheekaanvraag

Wanneer je een hypotheek aanvraagt, zal de hypotheekverstrekker jouw BKR-gegevens raadplegen om een goed beeld te krijgen van je kredietwaardigheid. De gegevens die bij het BKR geregistreerd staan, kunnen een grote invloed hebben op de beslissing van de hypotheekverstrekker om je al dan niet een hypotheek te verstrekken.

Positieve registraties

Een positieve registratie bij het BKR hoeft niet direct een probleem te zijn voor het verkrijgen van een hypotheek. Sterker nog, het kan laten zien dat je op een verantwoorde manier omgaat met leningen en krediet. Wel zal de hypotheekverstrekker deze gegevens meenemen in de berekening van je maximale hypotheekbedrag. De openstaande schulden en maandelijkse betalingsverplichtingen worden afgetrokken van het bedrag dat je maximaal kunt lenen.

Negatieve registraties

Een negatieve registratie kan echter grote gevolgen hebben voor je hypotheekaanvraag. Dit duidt namelijk op betalingsproblemen in het verleden en kan een signaal zijn voor de hypotheekverstrekker dat je mogelijk een risicovolle klant bent. In veel gevallen zullen hypotheekverstrekkers zeer terughoudend zijn met het verstrekken van een hypotheek aan iemand met een negatieve registratie, vooral als de achterstand recent is of nog steeds openstaat.

Voorbeelden van negatieve registraties

- A-codering (achterstandscodering): Deze wordt toegekend wanneer je een betalingsachterstand hebt. Er zijn verschillende typen A-coderingen:

- A1: Er is een betalingsregeling getroffen.

- A2: De vordering is opeisbaar gesteld.

- A3: Er is een bedrag van €250 of meer afgeboekt.

- A4: De kredietverstrekker heeft je onbereikbaar verklaard.

- H-codering (herstelcodering): Deze geeft aan dat je de achterstand hebt ingelopen. Ondanks dat je de schuld hebt afgelost, blijft de codering nog vijf jaar zichtbaar.

Invloed op hypotheekmogelijkheden

Bij de beoordeling van je hypotheekaanvraag kijkt de hypotheekverstrekker naar het totale financiële plaatje, waarbij BKR-registraties een belangrijk onderdeel vormen. Een negatieve registratie kan ertoe leiden dat:

1. Je hypotheekaanvraag wordt afgewezen: In veel gevallen zullen hypotheekverstrekkers geen hypotheek verstrekken aan iemand met een negatieve BKR-registratie.

2. Je hypotheekmogelijkheden beperkt zijn: Sommige hypotheekverstrekkers bieden specifieke hypotheken aan voor mensen met een negatieve BKR-registratie, maar deze hebben vaak strengere voorwaarden en hogere rentepercentages.

3. Je extra zekerheden moet bieden: Dit kan bijvoorbeeld een hogere eigen inbreng zijn of het inschakelen van een borgsteller.

Wat te doen bij een negatieve BKR-registratie?

Als je een negatieve BKR-registratie hebt, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen om je kansen op het verkrijgen van een hypotheek te vergroten:

1. Controleer je BKR-registratie

Je hebt het recht om je eigen BKR-gegevens in te zien. Door je registratie te controleren, kun je nagaan welke gegevens over jou zijn vastgelegd en of deze correct zijn. Dit kun je doen door een overzicht aan te vragen via de website van het BKR.

2. Los openstaande schulden af

Indien mogelijk, los dan je openstaande schulden af. Zodra de schuld is afgelost, wordt dit gemeld bij het BKR en verandert je registratie naar een H-codering. Hoewel de negatieve registratie nog vijf jaar zichtbaar blijft, kan een afgeloste schuld je kredietwaardigheid enigszins verbeteren.

3. Maak bezwaar tegen onterechte registraties

Als je denkt dat er onterecht een negatieve registratie op je naam staat, kun je bezwaar maken bij de kredietverstrekker die de registratie heeft doorgegeven. Indien je bezwaar wordt gegrond verklaard, kan de negatieve registratie worden verwijderd of aangepast.

4. Zoek specifieke hypotheekverstrekkers

Er zijn hypotheekverstrekkers die zich richten op mensen met een negatieve BKR-registratie. Deze aanbieders houden meer rekening met je persoonlijke situatie en kunnen soms maatwerkoplossingen bieden.

5. Verbeter je kredietwaardigheid

Werk aan het verbeteren van je kredietwaardigheid door verantwoord om te gaan met geld. Betaal je rekeningen op tijd, vermijd nieuwe schulden en zorg voor financiële stabiliteit.

Hoe lang blijven BKR-registraties zichtbaar?

Positieve registraties blijven vijf jaar na het aflossen van de lening zichtbaar bij het BKR. Negatieve registraties blijven eveneens vijf jaar zichtbaar nadat de schuld is ingelost. Dit betekent dat zelfs nadat je je schuld hebt afgelost, de negatieve registratie nog invloed kan hebben op je mogelijkheden om een hypotheek te verkrijgen.

Case study: Invloed van BKR op hypotheekaanvraag

Laten we een voorbeeld bekijken om de invloed van een BKR-registratie op een hypotheekaanvraag te illustreren.

Situatie van Mark en Lisa

Mark en Lisa willen een huis kopen en vragen een hypotheek aan. Ze hebben beiden een goede baan en een stabiel inkomen. Echter, Mark heeft in het verleden een betalingsachterstand gehad op zijn creditcard en heeft daardoor een negatieve BKR-registratie (A2-codering). De betalingsachterstand is inmiddels ingelost, maar de registratie staat nog steeds bij het BKR.

Hypotheekaanvraag

Bij het indienen van hun hypotheekaanvraag raadpleegt de hypotheekverstrekker de BKR-gegevens van Mark en Lisa. De negatieve BKR-registratie van Mark wordt opgemerkt. De hypotheekverstrekker besluit daardoor extra voorwaarden te stellen aan de hypotheek:

1. Hogere eigen inbreng: De hypotheekverstrekker vraagt om een hogere eigen inbreng om het risico te beperken.

2. Hogere rente: Vanwege de negatieve BKR-registratie wordt een hogere rente gehanteerd.

3. Nadere toelichting: Mark en Lisa moeten nadere toelichting geven over de oorzaak van de betalingsachterstand en hoe deze is opgelost.

Uitkomst

Ondanks de negatieve BKR-registratie slagen Mark en Lisa erin om de hypotheek te verkrijgen, maar tegen minder gunstige voorwaarden dan zij hadden gehoopt. De extra eigen inbreng en de hogere rente zorgen ervoor dat hun maandlasten hoger uitvallen.

Conclusie

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) speelt een cruciale rol in het Nederlandse financiële systeem door zowel consumenten als kredietverstrekkers te beschermen tegen overmatige schulden. Bij het aanvragen van een hypotheek is het belangrijk om je bewust te zijn van je BKR-registratie, aangezien deze een significante invloed kan hebben op de uitkomst van je aanvraag. Zowel positieve als negatieve registraties worden meegewogen bij de beoordeling van je kredietwaardigheid.

Voor degenen met een negatieve BKR-registratie zijn er echter nog steeds mogelijkheden om een hypotheek te verkrijgen, hoewel de voorwaarden doorgaans minder gunstig zullen zijn. Door openstaande schulden af te lossen, je kredietwaardigheid te verbeteren en eventueel te zoeken naar hypotheekverstrekkers die gespecialiseerd zijn in complexe situaties, kun je je kansen op het verkrijgen van een hypotheek vergroten. Voor meer informatie kijk op de website van het BKR.

 

24 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page